T H Í C H X Â Y C H Ù A

Mái chùa che chở hồn dân tộc – Nếp sống muôn đời của tổ tông…

Phim Ấn Độ Buddha – Cuộc đời Đức Phật Thích Ca thuyết minh trọn bộ 55 tập

Posted by Admin trên 10.05.2017

Bộ phim Buddha – Đức Phật 55 tập được chuyển thể từ tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là bộ phim về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến niết bàn được đầu tư công phu và chất lượng nhất hiện nay do nhà tỷ phú người Ấn Độ B.K. Modi đầu tư hơn 120 triệu đô la Mỹ

Bộ phim cực kỳ hay và cảm động đã thể hiện được hạnh từ bi và trí tuệ của Đức Phật một cách rất tài tình, khéo lấy được nước mắt và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem phim.

Khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của phật giáo Phật giáo xuất hiện ở miền Bắc Ấn Độ cổ đại (nay thuộc Nêpan) vào cuối thế kỷ VI trước Công nguyên. Khi ấy trong xã hội tình trạng phân chia đẳng cấp rất khắc nghiệt. Sự ra đời của Phật giáo thể hiện tinh thần phản kháng của những người nghèo, chống lại thuyết bốn đẳng cấp của đạo Bà la môn, tìm con đường giải thoát con người khỏi nỗi khổ triền miên trong xã hội nô lệ Ấn Độ.

Theo đạo Bà la môn, mỗi người thuộc một đẳng cấp nhất định: Bà la môn, quý tộc, bình dân gồm người buôn bán, thợ thủ công, nông dân và nô lệ… tức là có bốn đẳng cấp là Tăng lữ — đẳng cấp cao quý nhất là Bà la môn sinh ra từ miệng của đấng Tối cao là thần Sáng Tạo Brahmâ và thấp hèn nhất là tiện dân-nô lệ. Người đẳng cấp nào sẽ mãi mãi thuộc đẳng cấp ấy. Không thể thay đổi.

Đạo Bà la môn chủ trương đại sát sinh và hiến tế nên gia súc bị giết chết rất nhiều để hiến tế, thậm chí tế cả người. Đối với phụ nữ, chồng chết phải hỏa thiêu và vợ cũng bị hỏa thiêu theo…
– Người sáng lập Phật giáo là Thích Ca Mâu Ni (nghĩa là ông thánh hay nhà hiền triết của tộc người Thích Ca). Đây là tên gọi khi thành đạo. Tên thật của Thích Ca Mâu Ni là Siddhartha (Tất đạt đa) nghĩa là “người thực hiện được mục đích”, họ là Gautama (Cù Đàm), vốn là con đầu vua Tịnh Phạn. Thích Ca Mâu Ni sinh ngày 8 tháng 4 năm 563 trước công nguyên, và mất năm 483 trước công nguyên. Năm 29 tuổi, ông quyết định từ bỏ cuộc đời vương giả của một thái tử để đi tu, tìm đường diệt khổ cho chúng sinh. Sau 6 năm, ông đã “ngộ đạo” và trở thành Thích Ca Mâu Ni (35 tuổi). Khi ấy ông lấy hiệu là Buddha có nghĩa là “người giác ngộ” (Trung quốc dịch là Phật). Người ta gọi ông là Sakya-muni (Trung quốc dịch là Thích Ca Mâu Ni – nhà hiền triết xứ Sakya).

Những nguyên lý cơ bản của Phật giáo được thể hiện trong giáo lý. Hệ thống giáo lý của Phật giáo là một hệ thống rất đồ sộ nằm chủ yếu trong Tam tạng kinh điển, gồm Kinh tạng (ghi lời Phật dạy), Luật tạng (các giới luật), và Luận tạng (các bài kinh, tác phẩm luận giải, bình chú về giáo pháp của các cao tăng và học giả sau này).
Về bản thể luận:
Phật giáo đưa ra tư tưởng “vô ngã”, “vô thường”
– Vô ngã: Tất cả sự vật, hiện tượng cũng như chính bản thân ta là không có thực. Thế giới (nhất là thế giới hữu hình – con người) là do sự hợp lại của các yếu tố vật chất (Sắc) và tinh thần (Danh ). Đó là 5 yếu tố (ngũ uẩn )
+ Sắc (vật chất )
+ Thụ (cảm giác)
+ Tưởng (ấn tượng )
+ Hành (Tư duy nói chung )
+ Thức (ý thức )
Nhưng Danh và Sắc chỉ tụ hội trong thời gian ngắn rồi chuyển sang trạng thái khác, do vậy ” không có cái tôi” (vô ngã – natman).
– Vô thường: Bản chất sự tồn tại của thế giới là một dòng biến chuyển không ngừng (vô thường). Không thể tìm ra nguyên nhân đầu tiên, do vậy không có ai tạo ra thế giới và cũng không có gì vĩnh hằng. Sự biến hiện của thế giới theo chu trình: sinh – trụ – dị – diệt theo luật nhân quả.

https://www.niemphat.vn/cuoc-doi-duc-phat-thich-ca/

  • Link tải trọn bộ DVD (Google Drive):

Để tải bản MP4 720p dành để đăng lên Youtube, bà con có thể tải về tại:
(Tập 01-> 23) http://tinyurl.com/buddhaducphat3
(Tập 24-> 45) http://tinyurl.com/buddhaducphat4
(Tập 46->51): http://tinyurl.com/buddhaducphat5
(Tập 52->55): http://tinyurl.com/buddhaducphat6

  • Link xem trên FB (có phụ đề của Trung tâm Huệ Quang): 

https://www.facebook.com/buddha0000/?fref=ts


 

Bảng đối chiếu (Trích từ tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng – Thích Nhất Hạnh)
Tên người và tên xứ bằng tiếng Pali, Phạn và Hán Việt.
Bị chú: Những danh từ tiếng Phạn đều có dấu hiệu (s). Ngoài ra là tiếng Pali và tiếng Hán Việt.
Pali, Phạn, Hán-Việt
Ajita Kesakambali, Ajita Kesalakambala (s), A di kiều xá khâm bà la
Aggivessana, Dighanakha Dirghanakha (s) Trưởng trảo phạm chí
Ajatasattu Ajatasatru (s) A xà thế
Ajita Kesakambali Ajita Kesakambala (s) A di đa kiều xá khâm bà la
Anathapindika Anathapindada (s) Cấp cô độc
Ananda A nan đà
Anga Ương già
Angulimala Ương quật ma, Ương quật ma la
Alar Kalama A la ca lam
Amtodana Cam lộ phạn vương
Anuruddha Anuruddha A nậu lâu đà
Aniruddha A ni luật đà, A na luật, A nậu lâu đà
Asita A tư đà
Assaji Asvajit (s) A thấp bà trí, A xà ba thệ, A xà du, Mã thắng
Vappa Vachpa (s), Ba sa bí
Dronodana Bạch phạn vương
Prakritt Bát cát đế
Bhadda Kapilani Bhadra Kapila (s) Bạt đà ca tỳ la
Bhaddiya Bhadrika (s) Bạt đề
Bhargava Bạt già bà
Bhaddiya Bạt đà ca tỳ la, Bạt đề lợi ca, Bật đề ly
Bimbisara Tần bà xa la
Brahma Phạm thiên
Kassapa Kasyapa (s), Maha Kassyapa (s) Ca diếp
Kaludayi Kalodayin (s) Ca lưu đà di
Kasi Ca thi
Kapilavatthu Kapilavastu (s) Ca tỳ la vệ
Campa Chiêm bà
Kosala Câu tát la, Kiều tát la
Kusinara Kusinagara (s) Câu thi na
Cinca-manavika Chiên già, hay Chiên xà
Sonadanda Chủng đức
Gopa Cù di
Ghosira Cù sư la
Yashodhara Da du đà la
Devadatta Đề bà đạt đa
Indra Đế thích
Ganga Hằng
Gavampati Kiều phạm ba đề
Gayasisa Tượng đầu
Yasa Yasas (s) Già xá
Gijjhakuta Grdhrakuta (s) Linh thứu, Linh sơn, Kỳ xà quật
Gotami Kiều đàm di
Pataliputta Pataliputra (s) Ba liên phất
Jambu Hồng táo
Isipatana Mrigadava (s) Lộc uyển, Lộc dã,
Jeta Kỳ đà
Jetavana Kỳ viên, Kỳ thọ, Cấp cô độc viên
Jivaka Kỳ bà, Thời phược ca
Kanthaka Kiền trắc
Kosambi Kausambi (s) Kiều thường di
Kondanna, Anata Kondanna Kaundinya, Ajnata Kaundinya (s) Kiều trần như, A nhã Kiều trần như
Kimbila Kim tỳ la
Kosambi Kusinagara (s) Cự thường di, Kiều thường di
Kudagarasala Trùng các
Rahula La hầu la
Ramagama Ramagrama (s) Lam mạt
Licchavi Lê xa, Ly xa
Uppadavanna Utpalavarna Liên hoa sắc
Matangi (s) Ma đăng già
Magadha Ma kiệt đà
Maya Ma gia
Mahanama Mahanaman (s) Mahanam, Ma nam câu lợi
Maha Pajapati Maha Prajapati (s) Ma ha ba xà ba đề
Makkhali Gosala Maskari Gosaliputra (s) Mạt khư lê câu xa li
Mallika Mạt lợi, Ma lợi
Moggallana Maudgalyayana (s) Mục kiền liên, Mục liên
Nanda Nan đà
Neranjara Nairanjana (s) Ni liên thuyền
Nigrodha Nyagrodha (s) Ni câu đà
Nigantha Nataputta Nigrantha-Jnatiputra (s) Ni câu đà nhã đề tử
Pakudha Kaccayana Kaluda Katyayana (s) Phù đà ca chiên diên
Pataliputta Pataliputra (s) Hoa thị, Ba liên phất, Ba đa lợi phất đa la
Punna Purna (s), Purnamattrayaniputra (s) Phú lâu na, Phú lâu na di đa la ni tử
Purana Kassapa Purana Kasyapa (s) Phú lâu na ca diếp
Prakriti Bát cát đế
Rajagaha Rajagrha (s) Vương xá
Sakya Thích ca
Sanjaya Belatthiputta Sanjaya Vairatiputra (s) Tán nặc gia tỳ xá lê tử
Samkasya Tăng khư thi
Sariputta Sariputra (s) Xá lợi phất
Savatthi Sravasti (s) Xá vệ
Siddhatta Siddhartha (s) Tất đạt đa

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: